“TEOLOŠKO-KATEHETSKO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA DV CVRČAK – SOLIN“

Uloga: Podugovoreni partner
Vrijednost projekta: 25.000,00 kn

U sklopu ESF projekta „Unapređenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja DV Cvrčak na području najmlađeg grada u RH-Grada Solina te Općina Klis, Muć i Dugopolje“ čiji je nositelj Grad Solin provedena je edukacija 10 odgajatelja DV Cvrčaka – Solin za održavanje programa katoličkog vjerskog odgoja.
Odgajatelji su se kroz 10 tematskih cjelina, seminare i metodičke vježbe osposobili za provedbu vjerskog odgoja u vrtićima. Edukaciju su provodili profesori s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, a praktični dio nastave suradnici – mentori u predškolskim ustanovama.
Program je uspješno završilo 9 odgajatelja kojima će biti izdana posebna potvrdnica (20 ECTS bodova) na temelju koje će im se dodijeliti kanonski mandat za provođenje vjerskog odgoja.

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

Kontakt: jadrankagarmaz@gmail.com

Scroll to top
Translate »
Font Resize