“PISANA OSTAVŠTINA DON FRANE BULIĆA”

Nositelj projekta: Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

Projektni suradnici: Arheološki muzej Split, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Dom kulture Zvonimir iz Solina, Konzervatorski odjel u Splitu

Don Frane Bulić (Vranjic, 4. X. 1846. – Zagreb, 29. VII. 1934.) spada u naše najistaknutije predstavnike klasične, kršćanske i hrvatske arheologije, a ujedno je naš najpoznatiji i najpriznatiji arheolog u svijetu.

Povodom 80. obljetnice smrti don Frane Bulića, 2014. g. formalno je započeo projekt sređivanja Bulićeve ostavštine s ciljem predstavljanja njegovog rada, kao i velikog Bulićevog znanstvenog i kulturnog doprinosa hrvatskoj i europskoj znanosti.
Radi se o građi koju je Bulić ostavio Arheološkom muzeju u Splitu (4 sveska) i ona koju je darovao biblioteci Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Ta vrijedno sjemenišna ostavština danas se čuva u priručnoj biblioteci Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Riječ je o 28 svezaka rukopisne i tiskane građe (1880. – 1934.) koja se odnosi na Salonu, ali i na druge srodne teme. Nažalost, prvi svezak (br. I A) je nestao pa se sada u biblioteci čuva 27 svezaka.
U spomenutim svescima nalazi se oko tisuću i dvije stotine pisama, dopisnica, razglednica i brzojava iz kojih se razabire Bulićeva povezanost sa preko dvjesto poznatih ličnosti, od kojih su brojni bili stranci. Uz bogatu korespondenciju u svescima se čuvaju i razne brošure, novinski isječci, pozivnice, članci i nekoliko knjiga. Sačuvao je i nekoliko promemorija. 

Sukladno osiguranim sredstvima projekt se odvijao u nekoliko faza:

  1. u ak. godini 2013./2014. studenti KBF-a skenirali su 16.698 listova i popisali 17 svezaka te se konzerviralo šest svezaka. Građa se popisivala i na francuskom, njemačkom i talijanskom jeziku.
  2. u ak. godini 2014./2014 skenirano je 10.798 listova, popisano 14 svezaka (10 svezaka iz biblioteke KBF-a, četiri sveska iz Arheološkoga muzeja) te konzervirano šest svezaka.
  3. u ak. godini 2015./2016. uz projektne suradnike Arheološki muzej, Filozofski fakultet i Dom kulture Zvonimir pridružio se Konzervatorski odjel u Splitu u čijem se arhivu čuva vrijedna pisana fotografska ostavština vezana uz don Franu. U ovoj fazi pristupilo se skeniranju materijala koji se čuva u arhivu Konzervatorskoga odjela, popisivanju građe iz četiri već skenirana sveska (vlasništvo Arheološkog muzeja), računalna obrada skenova i pretvaranje u pdf formate što će istraživačima omogućiti jednostavno pretraživanje i korištenje građe.

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

kontakt: jossd@tiscali.it

Scroll to top
Translate »
Font Resize