“PISANA OSTAVŠTINA DON FRANE BULIĆA”

Nositelj projekta: Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

Suradničke ustanove: Arheološki muzej Split, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Dom kulture Zvonimir iz Solina, Konzervatorski odjel u Splitu

Don Frane Bulić (Vranjic, 4. X. 1846. – Zagreb, 29. VII. 1934.) spada u naše najistaknutije predstavnike klasične, kršćanske i hrvatske arheologije, a ujedno je naš najpoznatiji i najpriznatiji arheolog u svijetu.

Povodom 80. obljetnice smrti don Frane Bulića, u akademskoj godini 2014./2015. potpisom suradnje KBF-a i suradničkih ustanova formalno je započeo projekt sređivanja Bulićeve ostavštine s ciljem predstavljanja njegovog rada, kao i velikog Bulićevog znanstvenog i kulturnog doprinosa hrvatskoj i europskoj znanosti. Radi se o građi koju je Bulić ostavio Arheološkom muzeju u Splitu (4 sveska) i ona koju je darovao biblioteci Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Ta vrijedno sjemenišna ostavština danas se čuva u priručnoj biblioteci Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Riječ je o 28 svezaka rukopisne i tiskane građe (1880. – 1934.) koja se odnosi na Salonu, ali i na druge srodne teme. Nažalost, prvi svezak (br. I A) je nestao pa se sada u biblioteci čuva 27 svezaka.

U spomenutim svescima nalazi se oko tisuću i dvije stotine pisama, dopisnica, razglednica i brzojava iz kojih se razabire Bulićeva povezanost sa preko dvjesto poznatih ličnosti, od kojih su brojni bili stranci. Uz bogatu korespondenciju u svescima se čuvaju i razne brošure, novinski isječci, pozivnice, članci i nekoliko knjiga. Sačuvao je i nekoliko promemorija.

Projektne aktivnosti i rezultati

Katolički bogoslovni fakultet:

 • u knjižnici KBF-a složena je ostavština (knjige i spisi) koju je don F. Bulić ostavio nekadašnjoj knjižnici Teologije u Splitu skenirana i fotografirana pisana i tiskana građa Salona Christiana, 27 sv. (20 093 snimka)
 • popisana je rukopisna i tiskana građa Salona Christiana, 27 sv. (193 stranice u wordu)
 • obnovljeno dvadeset svezaka rukopisne i tiskane građe Salona Christiana

Arheološki muzej u Splitu:
Snimljena je i fotografirana rukopisna i tiskana građa iz ostavštine don F. Bulića (skenirano i fotografirano 4 228 snimaka):

 • Dva sveska Salona Christiana
 • Stridonesia 1882.-1929.
 • Katić – Gottschalk i Trpimir
 • Bulić: Povodom jubileja arh. vjesnika 1878.-1928.

Konzervatorski odjel u Splitu:
Snimljena je rukopisna i tiskana građa iz ostavštine don F. Bulića (skenirano i fotografirano 1927 snimaka):

 • Osobni dokumenti 1
 • Osobni spisi 2
 • Dekreti imenovanja
 • Osobni posjedi, grobnica, razno o sprovodu, sažalnice
 • Naukova zaklada
 • Fotoalbum.

U svim ustanovama do lipnja 2018. skenirano je i fotografirano 26 248 snimaka.

voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu
kontakt: jossd@tiscali.it

 

Scroll to top
Translate »
Font Resize