„RUKOPISNA OSTAVŠTINA BL. MARIJE PROPETOG ISUSA PETKOVIĆ“

Nositelj projekta: Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

Projektni partner: Hrvatska provincija “Krista Kralja” Družbe Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje

Bl. Marija Propetog Isusa Petković (1892.-1966.) može se, bez sumnje, svrstati među najveće duhovne osobe proteklog, dvadesetog stoljeća. I ne samo zbog svima vidljivog djela kojeg je ostavila iza sebe, naime svoje Družbe Kćeri Milosrđa, koja djeluje u nekoliko država, na tri kontinenta. Bl. Marija Propetog Isusa Petković ubraja se među duhovne velikane proteklog stoljeća i svojom duhovnom ostavštinom koja još uvijek, velikim dijelom, čeka da bude upoznata i prepoznata. Riječ je o ostavštini sadržanoj u petnaestak rukom ispisanih bilježnica (autografa), mnoštvu pisama upravljenih različitim više ili manje poznatim osobama, potom brojnim poukama održanim svojim duhovnim kćerima, pjesmama i raznim drugim zapisima. Duhovna ostavština bl. Marije Propetog je poput blaga u polju koje, poput blaga iz Gospodinove prispodobe, čeka da bude otkriveno.

Cilj projekta

Istraživačko-izdavački projekt „Rukopisna ostavština bl. Marije Propetog Isusa Petković“ ima za cilj hrvatsku javnost, ponajprije onu vjersku, upoznati s duhovnim bogatstvom koje je ostalo iza bl. Marije Petković, a sadržano je u njezinim autografskim bilježnicama, pismima, poukama i porukama koje je upućivala ponajprije svojim sestrama, ali i drugim osobama. Većina rukopisne i druge pisane ostavštine nalazi se u generalnoj kući Družbe, u Rimu (Italija). Potrebno je najprije transkribirati rukopisne bilježnice, odnosno one već transkribirane usporediti s autografima, izravnim uvidom ili pomoću fotografiranih izvornika. Potom bi uslijedilo kritičko izdanje svih autografa, a potom i druge pisane ostavštine (pisama, pouka, kapitula, poruka, pjesama itd.).

Po završetku projekta cjelokupna će hrvatska javnost, kulturna i vjerska, imati uvid u duhovno bogatstvo koje je iza sebe ostavila hrvatska Blaženica, a koja se, nema sumnje, može ubrojiti među najveće žene 20. st. Projekt bi ujedno trebao pružiti dodatni poticaj i pomoć u procesu kanonizacije bl. Marije Petković.

Do sada objavljene knjige u okviru projekta

  • Marija Propetog Isusa Petković, Sve za Isusa, Autobiografija i duhovni zapisi, prir. Mladen Parlov, Verbum, Split 2003.
  • Marija Propetog Isusa Petković, Vapaji duše, prir. Mladen Parlov, Verbum, Split 2008.
  • Bl. Marija Propetoga Isusa Petković, Privatni duhovni dnevnik, prir. Mladen Parlov, Družba Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje, Zagreb, 2014.
  • Bl. Marija Propetoga Isusa Petković, Tajne duše, prir. Mladen Parlov, Družba Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje, Zagreb, 2016.

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Mladen Parlov, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu 

kontakt: maldenparlov@gmail.com

Scroll to top
Translate »
Font Resize