“KRITIČKA OBRADA I OBJAVLJIVANJE RUKOPISA ZNANJE I VJERA FILOZOFA STJEPANA ZIMMERMANNA”

Nositelj projekta: Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

Projektni partner: Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb

Stjepan Zimmermann (Virovitica, 24. XII. 1884 – Zagreb, 13. IV. 1963) jedan je od najvećih hrvatskih filozofa 20. stoljeća. Za života je objavio brojna djela (knjige i članci), a nakon što mu je zabranjeno objavljivati nakon sloma NDH, brojna su njegova djela ostala u rukopisu.

Cilj projekta:

Cilj istraživanja jest na kritički način obraditi rukopis pod naslovom Znanje i vjera autora Stjepana Zimmermanna, koji je u vlasništvu Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Uz kritičku obradu, potrebno je napisati i uvodnu studiju u kojoj će ukratko biti prikazani njegov život i djelovanje, kao i prikaz rada-istraživanja samog rukopisa.

Projekt se sastoji od istraživanja rukopisa, prepisivanja, kritičke obrade te pisanja uvodne studije. Po koncu istraživanja predviđeno je objavljivanje jedinstvene studije: uvodna studija i rukopis u izdavačkoj kući Kršćanska sadašnjost.

 

Voditelj projekta: Doc. dr. dr. sc. Ivan Macut, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu
kontakt: ivanmacut@libero.it

Scroll to top
Translate »
Font Resize