„HRVATSKI GLAZBENI I LITURGIJSKI KODEKSI SREDNJEGA VIJEKA: INTERDISCIPLINARNA OBRADA“

Nositelj projekta: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Hana Breko Kustura

Trajanje projekta: 4 godine (travanj 2017. – ožujak 2021.)

Vrijednost projekta: 385.570,00 Kn (financira Hrvatska zaklada za znanost)

 

Projekt se bavi interdisciplinarnom obradom liturgijskih i glazbenih kodeksa hrvatskih zemalja u razdoblju od 11.-17./18. stoljeća pohranjenih u hrvatskim i inozemnim arhivima. To je premijerni pothvat zajedničke suradnje muzikologa, filologa, pjevača, liturgičara i povjesničara umjetnosti specijaliziranih za dokumente srednjovjekovne hrvatske glazbe,  pisane riječi,  liturgije i likovnosti.

U fokusu rada je komparativna usporedba znanih hrvatskih izvora sa europskim rukopisma i otkriće njihova stvarnog eklezijastičkog porijekla, te identiteta rukopisa koji do danas u većem broju izvora nije poznat.

Veći dio glazbenih rukopisa danas je pohranjen u crkvenim arhivima Hrvatske, no nekolicina hrvatskih kodeksa pohranjeno je u Bodleian library u Oxfordu, Mađarskoj nacionalnoj biblioteci u Budimpešti, Bavarskoj državnoj biblioteci u Münchenu, Apostolskoj  biblioteci u Vatikanu, Jean P. Getty muzeju u SAD-u. Glazbeni i liturgijski kodeksi koji datiraju od 11. stoljeća naovamo  predstavljaju najraniji sloj izvora hrvatske pismenosti, liturgije i glazbe, koji tek postupno trebaju ući u europske znanstvene publikacije i omogućiti mapiranje hrvatskih izvora za glazbu srednjega vijeka u njihove repertoarno povijesne kontekste.

Projekt se temelji na suvremenim metodama poredbenog istraživanja, analize latinskog jezika u najstarijim sakramentarima hrvatskih prostora, analizama hrvatskog jezika u napjevima koji su umetnuti u službene latinske glazbene rukopise, te analizi iluminacija i načina oslikavanja hrvatskih glazbenih kodeksa srednjega vijeka.

Više o projektu možete pronaći na poveznici: http://www.cromuscodex70.com/index.php/blog-2

Suradnik na projektu: Dr. sc. Domagoj Volarević, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

kontakt: domagoj.volarevic@du.t-com.hr

Scroll to top
Translate »
Font Resize