CRKVA U SVIJETU

Naziv časopisa: Crkva u svijetu (CuS)

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

CRKVA U SVIJETU
Zrinsko-Frankopanska 19
HR-21000 Split, p.p.329
HRVATSKA (CROATIA)
Tel.+385 (0) 21 386 166
Fax.+385 (0) 21 386 138

mail: mparlov@kbf-st.hr

Prva godina izlaženja: 1966
Učestalost izlaženja (godišnje):
Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija

Časopis je referiran u Religious & Theological Abstracts (Myerstown, SAD).

 

Narudžba i pretplata:
Crkva u svijetu, Zrinsko-Frankopanska 19, 21000 Split, tel. (021)386-166, fax. 386-138, cus@kbf-st.hr
Godišnja pretplata za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu iznosi 160 kuna.
Cijena pojedinačnog primjerka je 40,00 kuna.
Godišnja pretplata za inozemstvo je 40 Eura ili odgovarajući iznos u drugim valutama. Cijena pojedinačnog primjerka je 10,00 Eura.
Pretplatu uplatiti u korist IBAN: HR5724070001100561512, swift – OTPVHR2X

Svi brojevi Crkve u svijetu se mogu pronaći na portalu znanstvenih časopisa HRČAK

Scroll to top
Translate »
Font Resize