Centra za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja “Don Frane Bulić”

Istraživački centar za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja “Don Frane Bulić” osnovan na je KBF-u u prosincu 2018. g.
Temeljna svrha Centra je istraživanje, proučavanje i objava epigrafičkih i diplomatičkih izvora važnih za povijest Katoličke crkve u Južnoj Hrvatskoj, kao i drugih izvora, osobito onih iz otomanske vladavine. Centar će se posvetiti i proučavanju srednjovjekovnih kodeksa iz Južne Hrvatske te objavi knjiga i filmova povijesne i teološke tematike.
Djelatnosti Centra:
  • individualni i grupni istraživački radovi u domaćim i stranim arhivima, muzejima i knjižnicama
  • obrada i objava u izdavačkim nizovima epigrafičkih i diplomatičkih izvori nastalih u papinskoj kancelariji, te drugih izvora, osobito oni iz otomanske vladavine koji su od izuzetne važnosti za crkvenu povijest i teologiju južne Hrvatske
  • snimanje dokumentarnih filmova povijesne i teološke tematike koja su važna za povijest Katoličke crkve u Južnoj Hrvatskoj
  • interdisciplinarni istraživački rad na srednjovjekovnoj rukopisnoj baštini (kodeksima) Južne Hrvatske koja se nalaze u domaćim i stranim arhivima i knjižnicama
  • organiziranje domaćih i međunarodnih seminara, ljetnih i zimskih škola te znanstvenih i stručnih skupova;
  • suradnja s domaćim i međunarodnim visokoškolskim i istraživačkim institucijama i centrima, međunarodna razmjena istraživača, nastavnika i studenata te poticanje suradnje s gospodarstvenim sektorom.
Inicijator osnivanja i voditelj Centra: 
izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu
kontakt: jossd@tiscali.it
Scroll to top
Translate »
Font Resize